Start > Gwarancje
 Szukaj lup  Juliusz Malinowski jest na urlopie do 15 sierpnia.
W tym czasie zapraszamy do Marka i Szymona.

Wymień lub sprzedaj sprzęt fotograficzny - formularz wyceny

Gwarancje

Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielana jest gwarancja (chyba, że w opisie przedmiotu widnieje stosowna adnotacja).
Okres obowiązywania gwarancji jest każdorazowo podany w opisie przedmiotu, zwyczajowo jest to rok na produkty nowe (albo więcej, w przypadku gwarancji producenta) i 3 miesiące na produkty używane.

Procedura reklamacyjna:
W przypadku stwierdzenia usterki towaru podlegającej naprawie gwarancyjnej, należy skontaktować się z nami, w celu uzgodnienia szczegółów dostawy towaru do naszej firmy. Jeżeli wadliwy towar bedzie dostarczany wysyłkowo, należy wysłać go do nas na swój koszt.

WARUNKI GWARANCJI:

 1. Sprzedawca gwarantuje Nabywcy wysoką jakość i poprawne działanie sprzętu fotograficznego, na który została wydana karta gwarancyjna w terminie wskazanym na pierwszej stronie karty. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z posiadanej gwarancji jest użytkowanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami obsługi określonymi w instrukcji obsługi wydanej nabywcy wraz z zakupami.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się spełnić wynikające z wystawionej gwarancji świadczenia gwarancyjne na wypadek, gdyby w oznaczonym okresie gwarancyjnym ujawniły się wady fizyczne zakupionego przez Nabywcę sprzętu. Sprzedawca zobowiązuje się tym samym do usunięcia wady fizycznej rzeczy w terminie jak najkrótszym. W sytuacji, gdyby wady fizycznej, usterki nie dało się usunąć, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany zakupionego sprzętu na sprzęt taki sam wolny od wad lub usterki. Jeżeli wymiana taka nie będzie możliwa Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócić nabywcy zapłaconą kwotę.
 3. Gwarancją objęte są wyłącznie te usterki, których przyczyna tkwi w wadliwym sprzęcie. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (Oprogramowanie, bezpieczniki, akumulatory, baterie itp.).
 4. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi lub przechowywania
  • uszkodzeń spowodowanych przez naprawy dokonywane przez osoby do tego nieupoważnione przez Sprzedawcę
  • uszkodzeń spowodowanych przez samowolną modyfikację sprzętu
  • uszkodzeń spowodowanych mechanicznie przez Nabywcę lub osoby trzecie, jak i działanie czynników zewnętrznych (zalanie, zanieczyszczenie, upadki)
  • wycieku elektrolitu z baterii
  • martwych pikseli na matrycy w liczbie do 9 sztuk
 5. W przypadku zaistnienia usterki podlegającej gwarancji, sprzęt powinien być dostarczony do Sprzedawcy osobiście lub przesłany przesyłką kurierską na koszt własny. Sprzęt powinien być zapakowany w sposób odpowiednio zapewniający bezpieczeństwo transportu.
 6. Zapisy niniejszych warunków gwarancyjnych nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z zapisów o niezgodności towaru z umową.
 7. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej Sprzedawca nie wyda duplikatu.
Proponujemy Państwu zachować oryginalne opakowanie zakupionego towaru.

W celu usprawnienia procedury gwarancyjnej prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza wraz z reklamowanym produktem

Pobierz formularz

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.

Copyright© 2022 InterFoto.eu

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki, nazwy handlowe, oznaczenia usług i logotypy podane w tym dokumencie należą do firm, które są ich wyłącznymi właścicielami.